Kúpele a Wellness pobyty | Ubytovanie Slovensko | Aquaparky a Kúpaliská | Jazykové pobyty

Stari Grad - História

Stari grad je najstarším mestom nie len na ostrove, ale i v Európe. Založili ho Gréci v r. 385 p.n.l. V časoch rímskej kolonizácie sa nazýval Pharis.

V r. 1278 sa formovala hvarská komunita okolo mestečka Hvar, ktoré sa vtedy menovalo Civitas Nova a mestečka Stari Grad (Cicitas Venus).

Gréci zanechali architektonické stopy na Starom Grade. Najvýraznejšia je na 11 m dlhej „Gréckej stene“, ktorá sa nazýva i „Kyklopénska stena“. Stena je súčasťou severného obranného valu. Východný múr je viditeľný hneď za kostolom Sv. Ivana (St. John).

Kamenné bloky z mestského múra boli použité do základov zvonice, čo vyjadrovalo symbol, že tu bol hlavný vchod do mesta. Nápis na zvonici je: DEDURUNT HVIVIS PRIMORDIA MOLIS DE MOENIBUS URBIS RELIQUIAE ET DEDERAT GRESSUM IN URBEM JANUA...

Rímske stavby sa rozrastali okolo gréckych. Zachovala sa rímska mozaika na dláždených chodníkoch, na ulici Sridnja ulica. Stopy ostali i po rímskych kúpeľoch ktoré sa nachádzajú pod kostolom Sv. Roko.

Od 13. storočia mesto ekonomicky stagnovalo. Ďalšie budovy sa začali stavať prevažne až  v 16. a 17. storočí, preto stavbám  dominuje renesančný a barokový štýl.