Kúpele a Wellness pobyty | Ubytovanie Slovensko | Aquaparky a Kúpaliská | Jazykové pobyty

Pula - Turistické zaujímavosti

V blízkosti prístavu stojí šiesty najväčší amfiteáter (Arena) na svete z 1. stor. Je to najvýznamnejšia rímska stavba Istrie. Jeho kapacita bola 23 tisíc sediacich divákov. Benátčania ho po dobytí Puly zdevastovali a premenili na zdroj stavebného materiálu pre stavby svojich palácov a verejných budov v Benátkach.

Dnes amfiteáter slúži pre usporadúvanie festivalov, kultúrnych i zábavných akcií. V podzemných priestoroch je zriadené múzeum o pestovaní olivovníkov a spracovaní olív v antike. Cesta do starého mesta vedie popri dvojitej bráne Porta Gemina (Dvojna vrata) z 2. stor.

Za bránou sa nachádza archeologické múzeum, v ktorom sú vystavené náleziská z jaskýň, z ilýrskeho Nesactia, slovanských hrobov, zbierky antických sôch. Južne od múzea je Herkulova brána (Porta Herculea - Herkulova vrata) z 1. stor. pred n. l. Na pahorku nad mestom sú pozostatky rímskeho divadla.  

Na začiatku ulice Sergijevaca stojí slávobrána Sergiovcov (Slavoluk Sergijevaca - Slavoluk obitelji Sergi) z 1. stor. Na pešej zóne sú početné obchody, bary, kaviarne a reštaurácie. V spleti uličiek odbočujúcich z ulice Sergijevaca sa nachádza rímska podlahová mozaika.

Na Flaciusovej ulici bol postavený v 6. stor. kláštorný kostol Santa Maria Formosa. Zachovaná zostala len južná pohrebná kaplnka. Augustov chrám (Augustov hram), situovaný na niekdajšom fóre (dnešné námestie) z 1. stor., bol zasvätený kultu Augusta a Romy. Dne je tu umiestnená zbierka antického sochárstva.  

Vedľa Augustovho chrámu sa nachádza Dianin chrám zasvätený bohyni Diane z 13. stor. Na ulici sv. Nikole stojí františkánsky kláštor s Kostolom sv. Františka z Assisi zo začiatku 14. storočia.

Na námestí s dómom pri prístave je Katedrála Nanebovzatia Panny Márie s vysokou zvonicou. Na ulici Castropola je zachovaný pravoslávny Kostol sv. Mikuláša.